ΈΡΓΟ Pro-I3T - PROVIDING INFORMATION TOOLS ON THEMATIC TWINNINGType: EU Project
Τοποθεσία: Κύπρος, Γαλλία

Project No. 520998 - 2011

Το έργο


Μετά από πρόταση που υπέβαλε η Ένωση Δήμων Κύπρου στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Ευρώπη Για Τους Πολίτες», η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να συγχρηματοδοτήσει τη συνεργασία της Ένωσης Δήμων Κύπρου με τη Συνέλευση των Περιφερειών της Ευρώπης (AER), για την προώθηση και την ανάπτυξη θεματικών αδελφοποιήσεων μεταξύ των μελών τους, αλλά και με πόλεις από όλη την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση. Το έργο Pro-I3T ξεκίνησε στις 9 Ιανουαρίου 2012 και έχει διάρκεια 12 μήνες.

 

Στόχος


Κατά τη διάρκεια του έργου, Τοπικές και Περιφερειακές Αρχές από όλη την Ευρώπη θα εκπαιδευτούν στο πώς να ορίζουν θεματικές προτεραιότητες για ευρωπαϊκά έργα, να διατυπώνουν σωστά τις ιδέες τους, να βρίσκουν εταίρους και να σχεδιάζουν στοχευμένες ενέργειες.

 

Δράσεις


Θα προσφερθεί στους συμμετέχοντες λεπτομερής πληροφόρηση και κατάρτιση σχετικά με το πρόγραμμα «Ευρώπη για τους πολίτες», καθώς και ένας λεπτομερής κατάλογος με όλα τα άλλα ευρωπαϊκά προγράμματα που μπορούν να χρηματοδοτήσουν τις δράσεις τους. 15 ολοκληρωμένοι θεματικοί οδηγοί (για την εκπαίδευση και τη νεολαία, τον πολιτισμό και τα μέσα ενημέρωσης, την απασχόληση και τις κοινωνικές υποθέσεις, την έρευνα και ανάπτυξη, τη βιομηχανία και τις επιχειρήσεις, τις εξωτερικές σχέσεις και την αναπτυξιακή βοήθεια, το εμπόριο, την ενέργεια, το περιβάλλον, τις μεταφορές, τη δημόσια υγεία και την προστασία των καταναλωτών, τη δικαιοσύνη και τις εσωτερικές υποθέσεις, την τεχνολογία της πληροφορίας, τη γεωργία και την αλιεία) θα συνταχθούν στα ελληνικά και στα αγγλικά.

Κάθε οδηγός θα περιλαμβάνει: α) πληροφορίες για τη δομή και τη λειτουργία της ΕΕ, β) παρουσίαση του προγράμματος «Ευρώπη για τους Πολίτες» και του πώς μια ιδέα για έργο ή δράση θα μπορούσε να διατυπωθεί σωστά και να χρηματοδοτηθεί από το πρόγραμμα, γ) έναν πλήρη κατάλογο όλων των άλλων ευρωπαϊκών προγραμμάτων που θα μπορούσαν να χρηματοδοτήσουν ένα έργο σε αυτό το θεματικό πεδίο (π.χ. εκπαίδευση και νεολαία) και δ) λεπτομερή μεθοδολογία για το πώς μπορεί να ετοιμαστεί και να υποβληθεί μία πρόταση χρηματοδότησης ενός έργου ή μιας δράσης.

Δύο εκπαιδευτικά σεμινάρια (ένα στην Κύπρο και ένα στις Βρυξέλλες) θα διδάξουν τους λειτουργούς των Δήμων και των Περιφερειών, πώς να χρησιμοποιούν το παρεχόμενο πληροφοριακό υλικό και πώς να χρηματοδοτούν καλύτερα τις δράσεις τους.

 

Οι εταίροι

 

ΈΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΥΠΡΟΥ:

Η Ένωση Δήμων Κύπρου είναι η κύρια οργάνωση Τοπικών Αρχών της Κύπρου. Μέλη της είναι και οι 33 Δήμοι της Κύπρου. Ο κύριος σκοπός της είναι να συνεισφέρει στην ανάπτυξη της αυτονομίας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και να ενεργεί ως εκπρόσωπος των συμφερόντων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, έναντι της Κυβέρνησης και άλλων δημόσιων φορέων και οργανισμών. Επίσης αναλαμβάνει ενεργό ρόλο στις σχέσεις Κύπρου και Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ:

Η Συνέλευση των Περιφερειών της Ευρώπης (AER) είναι ένας ανεξάρτητος οργανισμός που αντιπροσωπεύει 14 διαπεριφερειακούς οργανισμούς και 270 Περιφέρειες από 33 χώρες. Η Σ.Π.Ε. είναι ένα δημοκρατικό forum, μέσω του οποίου τα μέλη εκφράζουν τις κοινές πολιτικές τους φιλοδοξίες και ενεργούν από κοινού σε Ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Τα μέλη της ανταλάσσουν εμπειρίες και τεχνογνωσία και αναπτύσσουν κοινά προγράμματα συνεργασίας. Η Συνέλευση προωθεί την επικουρικότητα, τις περιφερειακές δημοκρατικές δομές και την άριστη περιφερειακή διακυβέρνηση.

 

Το πρόγραμμα «Ευρώπη για τους Πολίτες»


Το πρόγραμμα «Ευρώπη για τους πολίτες» έχει ως σκοπό την προώθηση της ενεργού συμμετοχής του ευρωπαίου πολίτη στα κοινά. Στόχος του προγράμματος είναι να δώσει στους πολίτες την ευκαιρία να ανταλλάξουν εμπειρίες και απόψεις και να συμμετάσχουν στην οικοδόμηση μιας Ευρώπης ακόμα πιο προσιτής και ενωμένης στο πλαίσιο της πολιτισμικής της πολυμορφίας και να αναπτύξουν κατ' αυτόν τον τρόπο την έννοια της ιθαγένειας της ΕE, το αίσθημα ευρωπαϊκής ταυτότητας συμβάλλοντας παράλληλα στο διαπολιτισμικό διάλογο. Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα είναι διαθέσιμες μέσω της ιστοσελίδας: http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/index_en.php.


Θεματικοί Οδηγοί
Παρασκευή, 31 Μαΐου 2013
Στα πλαίσια του έργου Pro-I3T έχουν συνταχθεί 15 ολοκληρωμένοι θεματικοί οδηγοί (για την...
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΡΓΟ Pro-I3T: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
31/12/2012
Ολοκληρώνεται σήμερα το ευρωπαϊκό έργο Pro-I3T, το οποίο χρηματοδοτήθηκε στα πλαίσια του...
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΡΓΟ Pro-I3T: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΕΣ
30/11/2012
Από τις 22 μέχρι τις 24 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε η εκπαιδευτική επίσκεψη του έργου Pro-I3T...
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΡΓΟ Pro-I3T: ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ
31/10/2012
Στις 23 Οκτωβρίου, πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τη Συνέλευση των Περιφερειών της Ευρώπης...
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΡΓΟ Pro-I3T: ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
13/09/2012
Στις 11 Σεπτεμβρίου, πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τη Συνέλευση των Περιφερειών της Ευρώπης...
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΡΓΟ Pro-I3T: ΣΤΟ ΤΕΛΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΟΙ ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΟΔΗΓΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
31/08/2012
Λίγες μέρες πριν από την ημερίδα ενημέρωσης των Δήμων για τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα, η οποία θα...
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΡΓΟ Pro-I3T: ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ
31/07/2012
Στις 11 Σεπτεμβρίου, και ώρα 9.00 πμ, θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με τη Συνέλευση των...
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΡΓΟ Pro-I3T: ΠΡΩΤΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟ
21/06/2012
Στις 19 Ιουνίου, το Γραφείο Βρυξελλών της Ένωσης Δήμων Κύπρου, σε συνεργασία με τη Μόνιμη...
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΡΓΟ Pro-I3T: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ, 22-24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012
31/05/2012
Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, η Ένωση Δήμων Κύπρου μέσω του Γραφείου της στις Βρυξέλλες,...
ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΕ: ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
30/04/2012
Στα πλαίσια της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, η Ένωση Δήμων Κύπρου έχει αναλάβει τη...
Ευρωπαϊκό έργο Pro-I3T
06/01/2012
Μετά από πρόταση που υπέβαλε η Ένωση Δήμων Κύπρου στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος...
ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΝΕΑ
31/12/2012

Τεύχος 87ο: 31 Δεκεμβρίου 2012
ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΝΕΑ
30/11/2012

Τεύχος 86ο: 30 Νοεμβρίου 2012
ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΝΕΑ
31/10/2012

Τεύχος 85ο: 31 Οκτωβρίου 2012
ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΝΕΑ
28/09/2012

Τεύχος 84ο: 28 Σεπτεμβρίου 2012
ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΝΕΑ
31/08/2012

Τεύχος 83ο: 31 Αυγούστου 2012
ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΝΕΑ
31/07/2012

Τεύχος 82ο: 31 Ιουλίου 2012
ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΝΕΑ
29/06/2012

Τεύχος 81ο: 29 Ιουνίου 2012
ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΝΕΑ
31/05/2012

Τεύχος 80ο: 31 Μαΐου 2012
ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΝΕΑ
30/04/2012

Τεύχος 79ο: 30 Απριλίου 2012
Ενημερωτικό Δελτίο Pro-I3Times
30/04/2012

Τεύχος 4: Απρίλιος 2012
ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΝΕΑ
30/03/2012

Τεύχος 78ο: 30 Μαρτίου 2012
Ενημερωτικό Δελτίο Pro-I3Times
30/03/2012

Τεύχος 3: Μάρτιος 2012
ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΝΕΑ
29/02/2012

Τεύχος 77ο: 29 Φεβρουαρίου 2012
Ενημερωτικό Δελτίο Pro-I3Times
29/02/2012

Issue 2: February 2012
ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΝΕΑ
31/01/2012

Τεύχος 76ο: 31 Ιανουαρίου 2012