Νομοθεσία


Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει νόμους που αφορούν τους Δήμους και την Τοπική Αυτοδιοίκηση της Κύπρου γενικότερα. Τα κείμενα των Νόμων της Κυπριακής Δημοκρατίας προσφέρονται ειδικά στην ιστοσελίδα αυτή σε ενοποιημένη μορφή μετά από συνεργασία της Ένωσης Δήμων Κύπρου με την Τράπεζα Νομικής Πληροφόρησης – The Cyprus Legal Portal. Σε περίπτωση τροποποίησης των εν λόγω Νόμων, γίνεται ενοποίηση από την ομάδα δικηγόρων της Τράπεζας Νομικής Πληροφόρησης έτσι ώστε να υπάρχει στη διάθεση του χρήστη το επικαιροποιημένο κείμενο.
Για περισσότερες πληροφορίες: http://www.leginetcy.com/.Έρευνα για:
Κατηγορία:
v
Περίοδος:
v
 - 
v