Υπεύθυνη δήλωση του μελετητή του έργου (Έντυπο 3).

Παρασκευή, 30 Οκτωβρίου 2015

Δήλωση Μελετητή Αρχιτεκτονικής Εργασίας και Εργασίας Πολιτικού Μηχανικού (Έντυπο 3Α).

Δήλωση Μελετητή Ηλεκτρολογικής Εγκατάστασης (Έντυπο 3B).

Δήλωση Μελετητή Μηχανολογικής Εγκατάστασης (Έντυπο 3Γ).

Δήλωση Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίου – μέχρι 31.12.2009 (Έντυπο 3Δ1).

Δήλωση Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίου – για κατοικίες από 1.1.2010 και μετά (Έντυπο 3Δ2).

Δήλωση Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίου – για μη κατοικίες από 1.1.2010 και μετά (Έντυπο 3Δ3).